Vzdrževanje neprem.

VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN

Na tej podstrani agencije lahko izveste več o vzdrževanju in upravljanju individulanih nepremičnin.

Uvod

Hitri tempo življenja in neprestano odrekanje svojega dragocenega prostega časa v korist doseganja delovnih ciljev sili ljudi, da iščejo alternative za reševanje svojih domačih obveznosti. Te obveznosti žal ne izginejo kar tako in jih je pač potrebno postoriti. Ker pa je mobilnost v današnjem času nekaj običajnega, se ljudje velikokrat odločajo za nakup nepremičnin tudi izven svoje ožje sredine (na podeželju, v gorskem svetu, na morju) in se tja odpravijo le nekajkrat v letu. Tu pa nastane težava, saj nepremičnine – tako kot druge dobrine - potrebujejo nenehni nadzor, urejanje, vzdrževanje, upravljanje, pripravo za različna obdobja v letu in drugo. Prav tako se s težavami pri vsakdanjih opravilih na lastnih nepremičninah srečujejo starejši ljudje in opravilno nezmožne osebe, ki pa so dejansko neposredno odvisni od pomoči sorodnikov, prijateljev ali tretjih oseb. Če ne gre drugače so storitve tretjih oseb v tem primeru zelo dobrodošle.


Ker poznamo problematiko in imamo tudi veliko povpraševanja za njeno rešitev, smo se odločili, da tržišču ponudimo storitev vzdrževanja vaših nepremičnin, lahko bi rekli tudi t. i. management nepremičnin, vendar ne v smislu Stanovanjskega Zakona (v nadaljevanju SZ-1) temveč v smislu prostovoljne odločitve lastnika posamezne nepremičnine. Stanovanjski Zakon namreč narekuje, da je pri večstanovanjskih objektih, ki imajo vsaj dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, obvezno najti upravnika (podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo upravljanja), v našem primeru pa nudimo storitev na željo lastnika parcele s hišo, vikenda, posameznega stanovanja …

Storitve, ki jih nudimo

 • PRISKRBA ZAVAROVALNIŠKEGA AGENTA
 • PRISKRBA, VODENJE IN PREGLED VZDRŽEVALNIH DEL PODIZVAJALCEV
 • HRAMBA KLJUČEV
 • PRIPRAVA NEPREMIČNIN NA ZIMO
 • PREGLED NEPREMIČNIN
 • NOTRANJE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
 • PRISOTNOST PRI IZVAJANJU REDNIH KOMUNALNIH PREGLEDOV
 • ZUNANJE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
 • VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVB
 • PRIPRAVA NEPREMIČNIN NA PRIHOD LASTNIKA OZ. TRETJIH OSEB

Priskrba zavarovalnega agenta

Zavarovanje nepremičnine

Zavarovanje nepremičnine

Pod to rubriko Vam ob podpisu t.i.  Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin ali ob posebnem pisnem naročilu (naročilnice) nudimo storitev priskrbe zavarovalniškega agenta in skupnega ogleda nepremičnine za pridobitev izračuna oz. pridobitev izračuna za zavarovanje premičnine/avto zavarovanja v kolikor bi bilo to potrebno. 

Storitev: Cena:
a) V primeru podpisa t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodbi
b) V primeru pisnega individualnega naročila predmetne storitve: 50EUR

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

Priskrba energetskega izvajalca

EI

EI

V tej rubriki Vam ob podpisu t.i.  Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin ali ob posebnem pisnem naročilu (naročilnice) nudimo storitev priskrbe energetskega izvajalca ter prisotnost pri obisku izvajalca na vaši nepremičnini. 

Storitev: Cena:
a) V primeru podpisa t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodbi
b) V primeru pisnega individualnega naročila predmetne storitve: 50EUR

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

Prenesi datoteke

Priskrba, vodenje in pregled vzdrževalnih del podizvajalcev

Podizvajalec

Podizvajalec

Priskrba, vodenje in pregled  dela ponudnikov vzdrževalnih del na vaši nepremičnini. To so: centralno-vodoinštalacijske storitve, gradbene storitve, tesarsko-kleparske storitve, elektroinštalacijske storitve, itd.

 

Storitev: Cena
Priskrba storitev posameznega podizvajalca  in priskrba njihovega predračuna v primeru podpisa t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodbi
Priskrba storitve pridobitve posameznega podizvajalca in priskrba njihovega predračuna na podlagi pisnega individualnega naročila: 50EUR

Vodenje in pregled storitev posameznega podizvajalca v primeru podpisa t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin:

navedena v pogodbi
Vodenje in pregled storitev posameznega podizvajalca na podlagi pisnega individualnega naročila 10EUR/dan

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo! 

Hramba ključev

Ključi

Ključi

Storitev hrambe ključev. Ključi posameznih nepremičnin bodo varno shranjeni v našem podjetju z namenom dostopa do nepremičnin v primerih pregleda nepremičnin, ogleda nepremičnin zaradi vzdrževalnih ali obnovitvenih del, v primeru dostopa do merilcev komunalnih priključkov, ki se nahajajo v stavbah ...

Storitev: Cenik:

Hramba ključev na podlagi t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin:

navedeno v pogodbi
Hramba ključev na podlagi pisnega individualnega naročila: 8,33€/mesec
Izdelava kopij ključev: strošek izdelave+10€

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo! 

Priprava nepremičnin na zimo

Zimska fotografija

Zimska fotografija

Priprava nepremičnine na zimo (izpust vode iz vodne inštalacije, centralne inštalacije, napolnitev naprav, ki vsebujejo vodo, s tekočino proti zamrzovanju...).

Storitev: Cena:
Priprava nepremičnine na zimo v primeru podpisa t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodbi
Priprava nepremičnine na zimo v primeru individualnega pisnega naročila: 50EUR

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo! 

Pregled nepremičnin

Pregled nepremičnin

Pregled nepremičnin

Tedenski, oziroma mesečni pregled nepremičnin, odvisno od vaše lastne odločitve ter priprava poročila, ki se ga pošlje po pošti ali preko e-pošte. V primeru ekstremnih vremenskih razmer, nemudoma (izredni pregled),  ne glede na dogovor! Izredni pregled se izvede nemudoma in ko se izredne  vremenske razmere vsaj malce umirijo!

Storitev: Cena:
Tedenski pregled nepremičnin v primeru t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodbi
Tedenski pregled nepremičnin na podlagi individualnega pisnega naročila: 20EUR
Mesečni pregled nepremičnin v primeru t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodbi
Mesečni pregled nepremičnin na podlagi individualnega pisnega naročila: 50EUR
Izredni pregled nepremičnin v primeru t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju : navedena v pogodbi
Izredni pregled nepremičnin na podlagi individualneg a pisnega naročila: 20EUR

Opomba: Cenik velja za nepremičnine oddaljene v radiusu do 40km od kraja Ljutomer. Za nepremičnine, ki presegajo navedeno število km, se cene določijo na podlagi pisnega dogovora.

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

Prenesi datoteke

Notranje vzdrževanje objektov

Notranje vzdrževanje nepremičnin

Notranje vzdrževanje nepremičnin

V priloženi datoteki si lahko ogledate storitve notranjega vzdrževanja objektov s cenami!

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.euZa vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

Prisotnost pri izvajanju rednih komunalnih pregledov

Vodni števec

Vodni števec

Prisotnost pri opravljanju različnih komunalnih pregledov na vaših nepremičninah. Ti so predvsem popis komunalnih števcev, ki se nahajajo v notranjih prostorih, letni dimnikarski pregled...

Storitev: Cena:
Prisotnost v primeru podpisa t.i. Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju nepremičnin: navedena v pogodb
Prisotnost na podlagi individualnega pisnega naročila: 10EUR

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

 

Zunanje vzdrževanje objektov

Zunanje vzdrževanje

Zunanje vzdrževanje

V priloženi datoteki si lahko ogledate storitve zunanjega vzdrževanja objektov s cenami!

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

 

Vzdrževanje okolice stavb

Vzdrževanje okolice stavb

Vzdrževanje okolice stavb

V priloženi datoteki si lahko ogledate storitve vzdrževanja okolice stavb s cenami!

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

Prenesi datoteke

Priprava nepremičnin na prihod lastnika oz. tretjih oseb

Predpraznik

Predpraznik

Ta rubrika Vam nudi storitve v primeru, ko želite imeti vašo nepremičnino pripravljeno za vaš osebni prihod oz. prihod vaših prijateljev, znancev...

Storitve, ki jih v tem paketu ponujamo so sledeče in najava prihoda mora biti izvedena najmanj 8 dni pred prihodom:

 • na vašo pisno zahtevo, s priloženim spiskom in ob predhodnem nakazilu finančnih sredstev lahko izvedemo priskrbo/nakup življenskih potrebščin oz. drugih podobnih.
 • izvedemo priklop centralnega ogrevanja, klimatskih naprav, električnih hranilnikov tople vode, gospodinjskih aparatov (hladilnik, zamrzovalnik...), itd.
 • Priprava ležišč s svežo posteljnino.
 • Prezračimo prostore, pometemo tla in na vidnih površinah pobrišemo prah.

 

V kolikor imate željo/predlog po storitvi(ah), ki ni(so) vključena v predmetno ponudbo, Vas vljudno prosimo, da nam jo(jih) posredujete na naše naslove. Najbolje pa na našo elektronsko pošto: info@nepremicninesv.eu Za vaš predlog se Vam že v naprej zahvaljujemo!

 

Naročilo celotnega paketa znaša 30EUR strošek prevoza ki znaša 1,5EUR/km, ni vključen v ceno. V primeru odločitve za individualno storitev boste opis posamezne storitve s ceno našli v priloženi datoteki.

Prenesi datoteke