Nepremičninske novice

Članek v financah o stanju nepremičnin v Pomurju

Lani velik naval na hiše na severovzhodu Slovenije!

Pregledali smo deset novembrskih transakcij, cene so po besedah nepremičninskega akterja na tem območju lani zrasle za okoli 15 odstotkov, trenutno vlada zimsko zatišje

Prek spletnega portala Trgoskop smo pregledali zadnje transakcije z vseljivimi hišami v severovzhodni Sloveniji oziroma Pomurju, ki so se prodale z vsaj tisoč kvadratnih metrov velikimi zemljišči.

Še preden razložimo, kako smo jih iskali, in predstavimo izbrane transakcije, povejmo, da nas je presenetilo veliko število transakcij. Ta spletni portal je novembra zaznal natančno 40 vseh poslov s hišami, pričakovali smo jih veliko manj. »Vaše presenečenje je povsem upravičeno, število transakcij s hišami na tem koncu Slovenije se je lani zelo povečalo,« nam je potrdil Tomaž Poredoš, direktor nepremičninske družbe Nepremičnine SV.

Za bivanje okoli tretjina nakupov

Tomaž Poredoš, Nepremičnine SV: »Zanima me, kaj se bo s hišami dogajalo letos. Trenutno še ne morem napovedati nič, saj še traja tradicionalno januarsko zatišje.«

Hiše v severovzhodni Sloveniji kupujejo predvsem trije segmenti kupcev. Prvi so takšne hiše kupovali za lastno bivanje, drugi so kupci iz nemško govorečih držav, kjer so nepremičnine za njihovo kupno moč predrage. Tretji segment so domači investicijski kupci, ki so denar iz bančnih depozitov prelili v nepremičnine. Zato je večina teh hiš praznih, saj se v njih preseli le približno tretjina vseh novih lastnikov. Drugi čakajo, kaj se bo zgodilo, in razmišljajo, kako bodo upravljali svoje novo premoženje.

V letu dni cene višje za okoli šestino

»Trenutno vlada običajno januarsko zatišje, me pa zelo zanima, ali se bo veliko povpraševanje nadaljevalo ali ne,« se sprašuje Poredoš in razlaga, da je bilo skoraj v vsem minulem letu povpraševanje po takih nepremičninah precej večje od ponudbe. Zato so se te nepremičnine tudi podražile. »Lani vsaj za 15 odstotkov,« nadaljuje sogovornik.

Kako smo izbirali

Tako smo morali pri našem pregledu nekatere transakcije s temi nepremičninami izključiti, saj cene niso bile realne – po Poredoševem priporočilu smo izbrisali tri transakcije. Hiše so bile velike od 70 do sto kvadratnih metrov ter so imele od 1.500 do štiri tisoč kvadratnih metrov velika zemljišča. Zaznane transakcije so po portalu znašale med 35 in dobrih 50 tisoč evrov. »Te cene niso realne, veliko vprašanje je, zakaj so bile te pogodbene cene tako nizke,« je bil kategoričen naš sogovornik.

Izmed 40 transakcij, ki jih je omenjeni spletni portal zaznal novembra lani, smo jih izbrali deset. Pri tem smo si postavili še nekaj meril. Vsaka izmed izbranih transakcij je morala vključevati vsaj tisoč kvadratnih metrov zemljišča. Pri tem sicer nismo gledali na namembnost, zato so na tem seznamu tri transakcije s hišami in zemljišči, na katerih je mogoče graditi, v dveh primerih pa smo iz podatkov razbrali, da je za gradnjo že na voljo gradbeno dovoljenje.

Druga merila so se nanašala na hiše. Hiša, ki se je prodajala, je mora biti vseljiva, morebitne zapuščene hiše in ruševine smo preskočili. Pri tem smo predvidevali, da so hiše, zgrajene po letu 1980, vseljive, pri čemer je jasno, da jih morajo lastniki obnoviti. Če smo naleteli na starejšo hišo, smo prek spletnega zemljevida preverili, v kakšnem stanju je. Če ga nismo mogli ugotoviti, smo transakcijo izključili.

Šentilj v Slovenskih goricah – 130 tisoč evrov

Predmet pogodbe je bila leta 2010 zgrajena stanovanjska hiša skupne površine 111 kvadratnih metrov, od katerih je dobrih 63 kvadratnih metrov uporabnih površin.

Zemljišča. Hiši pripadajo še štiri parcele, na vseh pa je mogoča gradnja. Prvo zemljišče je veliko 960, drugo pa 979 kvadratnih metrov. Preostali dve parceli sta manjši, prva je velika 405, druga pa 216 kvadratnih metrov.

Drugi objekti. Predmet pogodbe sta bila še dva objekta, prvi je dobrih 63 kvadratnih metrov velik kmetijski objekt, drugi pa 17 kvadratnih metrov velika garaža.

Murščak, Radenci – 175 tisoč evrov

Predmet pogodbe je 78 kvadratnih metrov velika hiša z 41 kvadratnimi metri uporabnih površin. Zgrajena je bila leta 2001, drugih objektov v pogodbi, ki so jo podpisali 23. novembra lani, ni.

Zemljišča. Poleg hiše je kupec dobil še tri zemljišča. Največje je 5.680 kvadratnih metrov veliko kmetijsko zemljišče, ob hiši je še 357 kvadratnih metrov velika parcela. Zadnje zemljišče je zazidljivo in veliko slabih 300 kvadratnih metrov.

Slovenja vas, Dravsko polje – 134 tisoč evrov

Leta 1979 zgrajena in 179 kvadratnih metrov velika hiša z 69 kvadratnimi metri uporabnih površin so prodali 21. novembra lani.

Zemljišče. Hiša stoji na tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču, drugih objektov na zemljišču ni.

Krčevina, Dravsko polje – 125 tisoč evrov

Predmet pogodbe je bila 166 kvadratnih metrov velika hiša z 72 kvadratnimi metri uporabnih površin. Pogodba je bila sklenjena 18. novembra lani.

Zemljišča. V tej transakciji sta še dve zemljišči. Prvo je slabih tisoč kvadratnih metrov veliko kmetijsko zemljišče, drugo pa 600 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob hiši. Drugih objektov v tej transakciji ni bilo.

Gradišča, Cirkulane – 385 tisoč evrov

Gre za najdražjo transakcijo v našem pregledu, kjer lahko govorimo o prodaji kmetijskega posestva. Hiša je bila zgrajena leta 2004 in ima 580 kvadratnih metrov uporabnih površin. Pogodba je bila podpisana 18. novembra lani.

Zemljišča. Skupaj je ta nepremičninska transakcija zajela kar dobrih 31 tisoč kvadratnih metrov zemljišč oziroma 3,1 hektarja. Izmed treh gozdov je najmanjši velik 973 kvadratnih metrov, drugi dve gozdni parceli pa merita sedem tisoč in 14 tisoč kvadratnih metrov. Poleg tega so v tem sklopu tudi tri kmetijska zemljišča, največje je veliko dobrih devet tisoč kvadratnih metrov, druge dve sta manjši od tisoč kvadratnih metrov.

Objekt. Na posestvu stoji še 33 kvadratnih metrov velika garaža, kmetijskih objektov v tej transakciji ni.

Kicar, Ptuj – 129.128 evrov

Hišo v tem naselju so zgradili leta 1988, ima 197 kvadratnih metrov površin, od katerih je slabih sto kvadratnih metrov uporabnih. Prodali so jo 10. novembra lani.

Zemljišča. Skupaj zemljišča merijo 1.150 kvadratnih metrov. Od tega je 96 kvadratnih metrov zazidljivega zemljišča, dobrih tisoč kvadratov je veliko zemljišče, ki pripada hiši. Drugih objektov ni.

Moravci v Slovenskih goricah – 110 tisoč evrov

Predmet te pogodbe je 180 kvadratnih metrov velika hiša s 93 kvadratnimi metri uporabnih površin. Zgradili so jo leta 1991, pogodbo o prodaji so podpisali 10. novembra lani.

Zemljišča. Zelo zanimive so tri parcele. Na vsaki je namreč mogoče graditi, projekti pa že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Najmanjše zemljišče za gradnjo meri 181 kvadratnih metrov, drugo je veliko 404, tretje pa 455 kvadratnih metrov. Še eno zemljišče je nezazidljivo, veliko pa je 1.160 kvadratnih metrov. Drugih grajenih objektov poleg hiše na zemljiščih ni.

Spodnji Duplek – 80 tisoč evrov

Predmet pogodbe, transakcija se je izvršila 4. novembra lani, je bila leta 2002 zgrajena hiša. Ima 102 kvadratna metra tlorisnih površin in 55,4 kvadratnega metra uporabnih.

Zemljišča. Tudi v tej transakciji so zemljišča, na katerih je mogoče graditi, za vsako izmed šestih zemljišč velja, da je tam predviden projekt s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Skupna velikost teh zemljišč je 1.840 kvadratnih metrov. Posamezna zemljišča so razmeroma majhna, največje meri 522 kvadratnih metrov, preostala pa so velika 463, 332, 273, 145 in 105 kvadratnih metrov.

Objekti. V pogodbi sta navedena še dva objekta. Prvi je 13 kvadratnih metrov velik pomožni objekt, drugi pa je 16 kvadratnih metrov velika garaža.

Lendavske Gorice 412B – 150 tisoč evrov

Zanimivost te pogodbe je, da sta se prodali kar dve stanovanjski hiši. Prva je velika 178 kvadratnih metrov in ima 94 kvadratnih metrov uporabnih površin. Druga je velika 102 kvadratna metra in ima 42 kvadratnih metrov uporabnih površin. Prodali so ju 2. novembra lani.

Zemljišča. V tej transakciji so zajeta še tri zemljišča. Parcela ob stavbi je velika 380 kvadratnih metrov, prvo kmetijsko zemljišče je veliko 850, drugo pa dobrih tisoč kvadratnih metrov.

Objekti. Predmet pogodbene prodaje sta še dva manjša kmetijska objekta. Prvi je velik 21, drugi pa osem kvadratnih metrov.

Grajenščak, Dravsko polje – 75 tisoč evrov

Tudi ta transakcija se je, enako kot prejšnji dve, zgodila 4. novembra lani. Hiša je velika 114 kvadratnih metrov, uporabnih površin je 61 kvadratnih metrov.

Zemljišča. Hiši pripadata še dve zemljišči. Zemljišče ob hiši je veliko 1.300 kvadratnih metrov, kmetijsko zemljišče pa 2.700 kvadratnih metrov.

Objekti. Poleg hiše sta na zemljiščih še dva objekta za poslovanje s strankami. Prvi je velik 82, drugi pa 422 kvadratnih metrov.

Vir: Finance, Vasilij Krivec, 17.01.2023